Atelier de Dezvoltare Profesională eTwinning desfășurat la Bratislava

Trei cadre didactice din R. Moldova au participat la un Atelier de Dezvoltare Profesională eTwinning cu tematica Incluziunea școlară (minoritățile lingvistice și culturale, minoritățile rome si copii cu necesități speciale), care a avut loc în perioada 5-7 octombrie, curent, la Bratislava, Republica Slovacă.Trei cadre didactice din R. Moldova au participat la un Atelier de Dezvoltare Profesională eTwinning cu tematica Incluziunea școlară (minoritățile lingvistice și culturale, minoritățile rome si copii cu necesități speciale), care a avut loc în perioada 5-7 octombrie, curent, la Bratislava, Republica Slovacă.

În cadrul Seminarului au fost abordate aspecte ce țin de:

1. Incluziunea și excluderea elevilor din perspectivă psihologică

2. Copiii și tinerii cu dizabilități, educația ca formare profesională pentru încadrarea pe piața forței de muncă

3. Învățarea socială și educația psiho-emoțională

4. Copii, din localități rome, social excluși – provocare pentru profesor5. Incluziunea prin eTwinning a copiilor talentați

Prin activități interactive, participanții au avut posibilitatea să dezbată problema excluziunii sociale a romilor. În cadrul seminarului au fost prezentate câteva tehnici de susținere a copiilor romi. În final, au fost elaborate recomandări pentru soluționarea problemei abandonului școlar, care sunt utilizate cu succes în țările UE privind educația copiilor romi sociali excluși.

În cadrul evenimentului, proiectele educaţionale eTwinning au demonstrat repetat faptul că sunt o modalitate atractivă şi eficientă, prin care elevii şi profesorii lucrează împreună, identifică şi rezolvă probleme. Important este ca proiectele să corespundă necesităților şcolii, cadrelor didactice şi/ sau elevilor, să-şi propună ameliorarea unor aspecte ale vieţii şcolare, fie din sfera curriculară, fie extracurriculară.

Proiectul eTwinning Plus este parte a Programului Erasmus+ finanţat de Uniunea Europeană. Proiectul este cofinanţat în Republica Moldova din resursele acordate de Guvernul Suediei. Ministerul Educației al Republicii Moldova a desemnat Fundația Est-Europeană în calitate de Agenție Națională de Suport pentru a implementa proiectul eTwinning Plus în R. Moldova.