Experiența și impactul proiectului eTwinning Plus în practica pedagogică

20 septembrie 2015

Profesorul totdeauna tinde spre perfecționare, spre un schimb de experiență ceea ce motivează copiii să învețe, să participe cu interes la actul instructiv-educativ. O nouă tendință de schimbare, de experiență este platforma eTwinning care implică o serie de proiecte educaționale. Unul dintre proiectele la care ne-am înscris și noi, elevii clasei I este proiectul ,,Child […]


eTwinning- oportunitate pentru toate cadrele didactice dornice de a aplica noul!

16 septembrie 2015

“Majoritatea profesorilor își pierd vremea punînd întrebări care urmăresc să dezvăluie ce nu știe elevul, în vreme ce adevărata artă a examinării constă în a afla ce știe de fapt elevul sau ce poate să știe” Albert Einstein Mă gîndeam nu demult cum am ajuns eu să fiu “adept” al eTwinning-ului? Navigînd pe internet pe […]


eTwinning şi şcoala mea

16 septembrie 2015

O zi mai bună, un gînd mai bun, o vorbă bună… sunt esenţiale în rutina noastră de zi cu zi în relațiile pe care le avem pretutindeni şi oricînd. Si cum învăţarea noastră ţine de dorinţele noastre de a avea succes, de a ne simţi apreciaţi, încurajaţi, la fel şi interacţiunile cu oamenii din jurul […]


„Cu eTwinning, orele de informatică în L.T Mihai Eminescu din orașul Hîncești au devenit mai interesante”

14 septembrie 2015

„A instrui tinerii cum se cuvine nu înseamnă a le băga în cap o mulţime de cuvinte, fraze, expresii şi opinii ale diferitor autori, ci a le deschide o cale spre înţelegerea lucrurilor” John Amos Comenius eTwinning este o platformă educațională online care facilitează cadrelor didactice crearea de proiecte de colaborare interşcolară pentru elevi. Eu, […]


Parteneriate internaţionale ale Liceului Teoretic cu Profil Real “M. Marinciuc” în baza platformei eTwinning

12 septembrie 2015

Platforma eTwinning, lansată în 2005 ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene, oferă oportunitatea de a realiza parteneriate educaţionale cu şcolile din Uniunea Europeană. Platforma dată facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, în parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături […]


Impactul eTwinning asupra dezvoltării educației incluzive

10 septembrie 2015

Educația incluzivă prinde contur tot mai accentuat în Republica Moldova, pe măsură ce instituțiile de învățămînt înființează Centre de Resurse pentru Educația Incluzivă și angajează cadre didactice de sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. În contextul implementării noilor prevederi ale Codului Educației și Programului de dezvoltare a educației incluzive, devine din ce în ce […]


Parteneriate educaţionale externe de succes prin intermediul platformei eTwinning

8 septembrie 2015

Printre punctele slabe ale sistemului educaţional din Republica Moldova menţionez numărul mic de profesori implicaţi în activităţi de colaborare externă. Acest fapt, indiscutabil, duce la o stagnare, la o scădere a motivaţiei faţă de dezvoltarea profesională, la inovaţii slabe în activitatea didactică şi lipsa de interes a unor cadre didactice privind activităţile extracurriculare. O oportunitate […]


eTwinning – prieten al schimbării

5 septembrie 2015

E – Entuziasm, energie, empatie T – Talent, tinerețe, trăiri , toleranță W – Viitor, voință , vocație I – Inventivitate, ingeniozitate N – Neastîmpăr, năzuință N – Neoboseală, naturalețe I – Interes, impresii, intelegență, implicare N – Necisitate, negociere, neașteptare, năzuință G – Generozitate, gîndire, gratitudine. Trăim, indiscutabil, într-o lume a marilor schimbări. Misiunea […]