În perioada 23 – 25 noiembrie 2018, Institutul de Științe ale Educației (NSS România) organizează în parteneriat cu Fundația Est-Europeană (PSA Moldova) un seminar bilateral eTwinning, la București.
Seminarul va urmări facilitarea contactelor și parteneriatelor dintre cadre didactice din România și din Republica Moldova, precum și familiarizarea participanților cu portalul și cu instrumentele eTwinning, inițierea lor în managementul proiectelor de colaborare școlară utilizând noile tehnologii. De asemenea, își propune să evidențieze exemple de bune practici eTwinning și să creeze cadrul pentru schimb de experiențe în domeniu.

Candidații eligibili trebuie:
– să aibă cont pe platforma eTwinning Plus până la data publicării anunțului;
– să aibă experiență redusă în implementarea proiectelor eTwinning (maxim 3 proiecte până la data lansării apelului);
– să demonstreze interes pentru susținerea și promovarea parteneriatelor școlare europene;
– să nu fi participat la Seminarele Bilaterale RO-MD desfășurate anterior;
– să dețină documente de călătorie aflate în termen de valabilitate.

Este recomandat ca participanții să dețină competențe de utilizare a tehnologiei informației și comunicării (TIC), dat fiind specificul Programului eTwinning – parteneriate școlare prin intermediul noilor tehnologii.

Cadrele didactice interesate sunt invitate să verifice condițiile de eligibilitate și să completeze formularul de aplicare.
Vor fi selectați primii 6 candidați eligibili din fiecare treaptă de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal. În total – 24 persoane.

Limba de lucru – româna.

Selecția participanților se va face în ordinea primirii formularelor, dar respectându-se criteriile de eligibilitate menționate, precum și distribuția pe nivel de învățământ. Pot fi operate ajustări în funcție de numărul de înscrieri.
Costurile aferente participării la eveniment vor fi suportate de către Fundația Est-Europeană (PSA Moldova).