În perioada 11-13 octombrie, curent, la Bratislava, Republica Slovacă se va desfășura un Seminar de Contact eTwinning pentru profesorii din învățământul profesional tehnic.

Seminarul este destinat exclusiv cadrelor didactice înregistrate pe platforma eTwinning Plus Moldova.

Seminarul va urmări îmbunătăţirea performanţelor şi calităţii activităţii cadrelor didactice în procesul de predare-învăţare precum și stabilirea noilor contacte de cooperare, crearea parteneriatelor dintre cadre didactice înscrise pe platforma europeană eTwinning utilizând noile tehnologii.

În cadrul Seminarului vor fi organizate Workshop-uri cu următoarele tematici:

1. Proiecte care pot fi implementate în învățământul profesional tehnic;
2. Educația antrerprenorială;
3. Instrumente de lucru externe pentru proiectele eTwinning.

Criterii de eligibilitate:
• profesori care predau în instituțiile profesional tehnice (Centre de Excelență, Colegii și Școli profesionale);
• vârsta elevilor instruiți: 15-20 ani;
• să posede limba engleză, nivel de comunicare;
• să fi participat la, cel puțin, 2 Atelierele de instruire organizate de către PSA Moldova;
• să fie interesați în inițierea proiectelor cu școlile partenere din Europa;
• să dețină competențe de utilizare a tehnologiei informației și comunicării (TIC);
• să posede capacitatea de a fonda și desfășura proiecte eTwinning;
• să nu fi participat în ultimii trei ani la un alt eveniment internațional eTwinning (excepție – deținătorii de EQL și NQL, ediția 2017);
• să dețină documente de călătorie aflate în termen de valabilitate.

Numărul de locuri este limitat.

Atenție! Rezultatele selecției:

1. Elena Catarău, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie, mun. Chișinău
2. Angela Dimitriu, Colegiul de Ecologie, mun. Chișinau

Costurile aferente participării la eveniment vor fi suportate de Fundația Est Europeană (PSA Moldova).

Cadrele didactice, interesate sa participe la seminar, sunt invitate să expedieze o scrisoare de intenție (în limba engleză) la adresa concurs@eef.md indicînd ca subiect: Aplicare_Seminar_eTwinnig_Bratislava.

Termen limită: 25 septembrie 2018, ora 16.00.