Certificate naționale de calitate – eTwinning (National Quality Label)

Certificate naționale de calitate – eTwinning se acordă cadrelor didactice care au coordonat proiecte eTwinning excelente. Acestea indică faptul că proiectul a atins anumite standarde de calitate. Prin urmare, există două tipuri de certificate: Certificatul Naţional de Calitate şi Certificatul European de Calitate.

Care sunt beneficiile?

Certificatul Naţional de Calitate reprezintă o recunoaştere a calităţii activităţilor efectuate de cadre didactice şi şcoli în cadrul proiectelor eTwinning. În cazul elevilor, acesta joacă rolul unui stimulent al eforturilor depuse, iar în cazul şcolilor, în ansamblu, reprezintă o declaraţie publică a angajamentului de a promova calitatea şi deschiderea în activităţile de colaborare europeană.

Dacă considerați că proiectul dumneavoastră eTwinning merită o recunoaştere oficială, vă încurajăm sa aplicați pentru Certificatul Naţional de Calitate. Pentru aceasta, urmează să:

  • Să accesaţi pe portal secţiunea Apply for a Quality Label;
  • Să completaţi formularul în baza proiectului Dvs;

Agenția Națională de Suport eTwinning Plus (PSA Moldova) acordă “Certificatul național de calitate” în baza evaluării realizate de către un expert internațional.

În Republica Moldova, există două sesiuni de acordare a certificatelor de calitate (mai şi septembrie).

Sesiuni de acordare a certificatului de calitate:

Sesiunea mai – termen limită de aplicare este 15 mai;
Sesiunea septembrie – termen limită pentru primirea candidaturilor este 10 septembrie.

Certificatele naţionale de calitate se acordă cadrelor didactice care aplică, nu proiectului.

Criterii de evaluare:

Inovaţie pedagogică: Pentru a concepe un proiect care să poată fi mai apoi considerat novator, primul pas este să alegeţi o temă originală. De asemenea, este necesar să folosiţi diferite metode didactice şi să vă asigurați că elevii preiau iniţiativa şi colaborează folosind diferite instrumente tehnice.
Integrare curriculară: Participarea la proiecte nu trebuie văzută ca o sarcină suplimentară, ci ca un instrument de optimizare a propriilor competenţe didactice, precum şi a competenţelor-cheie ale elevilor. Găsiţi o modalitate de a integra sarcinile de proiect în lecţiile dumneavoastră, de exemplu, efectuând activităţile în timpul orelor şi alegând tema proiectului în funcţie de curriculumul şcolar.
Comunicare şi schimb de experiență: Este important ca elevii şi ceilalţi profesori să participe la întreaga activitate. Profitaţi de întreaga gamă de instrumente disponibile online – sondaje de opinie, chestionare sau videoconferinţe – pentru a vă cunoaşte şi colabora în timp real.
Colaborare între şcolile partenere: Nu este uşor să obţii o colaborare autentică între şcoli şi nu foarte multe proiecte eTwinning s-au descurcat bine la acest punct. Încercaţi să nu lucraţi în paralel, ci să găsiţi o modalitate de a colabora la un rezultat comun şi de a vă ajuta reciproc la toate activităţile de proiect.
Utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor: Există multe instrumente TIC care vă pot ajuta să vă atingeţi obiectivele pedagogice ale proiectului și majoritatea sunt gratuite. Nu trebuie decât să le alegeţi pe cele care corespund în mod optim activităţilor dumneavoastră de proiect şi să luaţi măsuri ca atât elevii, cât şi dumneavoastră să fiţi mereu în siguranţă în mediul online.
Rezultate, impact şi documentaţie: Rezultatele proiectului trebuie expuse întotdeauna în spaţiul virtual al proiectului. Ele trebuie să fie vizibile şi bine organizate (în funcţie de subiect, nu de ţară). Este esenţial să colaboraţi la fiecare pas al activităţii: planificare, descrierea activităţilor, evaluare şi feedback. Evaluarea vă va ajuta să înţelegeţi impactul pe care l-a avut proiectul asupra elevilor şi profesorilor.

Cerințe pentru participare:

  • pot fi trimise pentru a fi evaluate proiectele deja finalizate;
  • fiecare cadru didactic poate solicita certificatul de calitate pentru maxim 3 proiecte (în cazul în care participă în mai multe proiecte eTwinning);
  • termenul limită pentru completarea formularului de candidatură trebuie respectat, solicitările trimise ulterior vor fi evaluate în următoarea sesiune.

În vederea acordării Certificatului de calitate, pentru a permite membrilor PSA Moldova să evalueze activitățile din proiecte, vă rugăm să asigurați vizibilitatea spațiului virtual al proiectului (TwinSpace) printr-una dintre următoarele acțiuni:
1. publicarea tuturor activităților (paginilor) semnificative din TwinSpace și includerea linkului in aplicație sau
2. crearea unui cont de vizitator pe TwinSpace pentru adresa de email info@etwinning.md.

Pașii necesari creării unui cont de vizitator in TwinSpace:
– pentru membrii cu drept de adiministrator:
După autentificare pe TwinSpace, în secțiunea manage members/administrare membri – invite teachers and visitors/ invită profesori și vizitatori, în baza adresei de info@etwinning.md se va crea contul de vizitator. Sistemul va recunoaște această adresa și va seta automat un nume de utilizator și o parola.
– pentru membrii fără drept de administrator:
Vor solicita unui partener cu drept de administrator să creeze un astfel de cont.

Contul va fi utilizat în momentul evaluării aplicațiilor pentru Certificatele naționale de calitate și va fi accesat doar de către membrii PSA Moldova.

** Nerespectarea prevederilor sus-menționate atrage după sine excluderea din competiţie a aplicațiilor respective.

Certificatul European de Calitate reprezintă un al doilea semn de recunoaştere a succesului și va fi acordat proiectului care îndeplinește următoarele condiţii:

  • a fost nominalizate pentru acordarea Certificatului european de calitate de cel puţin un Birou Naţional de Asistenţă, în urma procesului de selecţie, în anul în care a fost acordat Certificatul național;
  • cel puţin doi parteneri din două țări diferite au primit Certificatul naţional de calitate.

Certificatul european de calitate se acordă o singură dată pe an, în luna octombrie, de către Biroul Central de Coordonare a programului eTwinning de la Bruxelles (Central Support Service – CSS) şi este prezentat pe portalul eTwinning.

Termenul limită de aplicare pentru EQL este luna octombrie.