Parteneriate internaţionale ale Liceului Teoretic cu Profil Real “M. Marinciuc” în baza platformei eTwinning

Platforma eTwinning, lansată în 2005 ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene, oferă oportunitatea de a realiza parteneriate educaţionale cu şcolile din Uniunea Europeană. Platforma dată facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, în parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegii din ţările europene. De la aderarea Republicii Moldova la această comunitate pedagogică ( 4 martie 2013), din liceul nostru au fost înregistraţi 5 profesori şi realizate pînă în present 3 proiecte educaţuionale internaţionale.

O colaborate  frumoasă realizată recent a fost proiectul “Tweaster” fondat de către Inge De Cleyn din Belgia, în care au fost incluşi 88 de profesori din 28 de ţări: Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Estonia, Georgia, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Turcia, Ukraina, Ungaria. Scopul acestui proiect a fost de a aduce la cunoştinţă partenerilor obiceiurile de Sf. Paşti din ţara natală, utilizînd  spaţiul virtual al platformei. Pentru extinderea proiectului au fost propuse 4 ateliere: produse alimentare, decorare, activităţi şi obiceiuri.

Coordonatorul de proiect din liceu, Gheorghe Gînju, în scopul promovării proiectelor de parteneriat, schimb de experienţă şi de formare profesională, a lansat în instituţie tema proiectului spre realizare prin colaborare cu toate cadrele didactice. Activ s-au inclus mai multe cadre didactice, printre care menţionăm: Ioniţă Valeria, Procopişin Marina, Secrieru Natalia, Laşcu Ana, Panco Corina, Bulicanu Livia, Parlicov Ion, Crăciun Alexandra, Macovei Ina, Ceban Ana, Eşanu Nadejda, Rusnac Angela, Tomoianu Carolina, Dorofeev Anton şi Sîrbu Daniela. Dar principaliii în acest proiect desigur au fost cei peste 120 elevi, care  s-au întrecut în creaţii pascale. Ei au fost încîntaţi de ideea de a investiga şi a propaga obiceiurile şi tradiţiile neamului nostru legate de săbătorile sfinte şi de a face schimb de impresii, idei cu partenerii europeni.

În concepţia Sfîntului Ioan Gură de Aur, învăţătura prin constrîngere nu este făcută să rămînă, doar cea care pătrunde în suflet prin dragoste şi bunăvoinţă, aceea rămîne acolo pentru totdeauna.

Atmosfera sărbătorilor pascale în oraş a fost prezentată de un grup de copii conduşi de d-na Bulicanu Livia printr-un album de fotografii în care au fost surprinse poze a decoraţiunilor din scuarul Catedralei, precum şi în cadrul tîrgurilor Pascale de la  MoldExpo unde vizitatorii au avut posibilitatea să procure confecţii de Paşti care le-ar ajuta să decoreze locuinţele.

În perioada sărbătorilor de Florii şi de Paşti, în cadrul atelierelor de creaţie sub conducerea profesoarelor: Sîrbu Daniela ,Secrieru Natalia, Procopişin Marina, Laşcu Ana copiii au confecţionat diferite obiecte decorative ca: felicitări de Paşti , compoziţii pascale, ouă decorative Pascale relizate în diverse tehnici de lucru. Fără a se îndeparta prea mult de tradiţii, copii au încercat cîteva idei de  decorare foarte uşor de pus în practică, care au bucurat nespus ochii în preajma sărbătorilor de Paşti în cadrul expoziţiei pascale organizată în holul instituţiei.

În ziua Floriilor directorul liceului d-nul Gînju Gheorgii alături de un grup de elevi a paricipat la slujba divină la biserica ” Întîmpinarea Domnului ”, cu ramuri de salcie, pentru a-L întîmpina tainic pe Hristos. Copii au rămas profund mişcaţi de modul de propăvăduire a părintelui Octavian Moşin care i-a ajutat să înţeleagă corect semnificaţia acestei sărbători .

Aflîndu-ne în Saptămîna Mare care este săptămîna premergătoare a Învierii Domnului cînd Iisus Hristos a fost vîndut de Iuda, a pătimit dureri cumplite şi a  murit pentru iertarea păcatelor oamenilor, un grup de copii ai claselor primare  conduşi de învăţătoarele Eşanu Nadejda, Rusnac Angela şi Ceban Ana  au prezentat un spectacol cu genericul  ”În aşteptarea miracolului Învierii ”. Punctul de plecare în desfăşurarea activităţii l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla  de ce se roşesc ouă, de ce se coace pasca, de ce se sacrifică mielul. Cei prezenţi la activitate au avut parte nu numai de un spectacol emoţionant, dar şi de un amalgam de informaţii referitor la ocupţiile creştinilor în săptămîna Patimilor.

Ritualul coacerii cozonacilor este unul dintre cele mai plăcute momente legate de sărbătoarea Pascală. Astfel d-nele Secrieru Natalia, Procopişin Marina şi Ioniţa Valeria au iniţiat un atelir în care au fost implicaţi 18 elevi cu vîrste cuprinse între 10-13 ani. În cadrul acestui atelier copiii au preparat cozonaci şi pască fiind familiarizaţi concomitent nu numai cu tehnologia de preparare dar şi cu semnificaţia elementelor decorative ale acestora .Tradiţia spune că dacă ai cozonac pe masă înseamnă că sărbătoreşti. Mulţi dintre noi, în ritmul alert al vieţii cotidiene, am pierdut răbdarea de a coace în familie cozonacul, cu implicarea tuturor membrilor familiei, dar cred că anume aceste activităţi fac familia mai unită. Atunci aceste produse alimentare încetează să aducă dar foloase nutritive, dar vin cu încărcătură emotivă de diviniate.

O implicare deosebită  în cadrul acestui proiect a avut profesorul de limbă franceză d-nul Parlicov Ion care a ţinut să familiarizeze copiii cu specificul obiceiurilor din noaptea sfîntă a Învierii la bulgarii  din Tvadiţa prezentat într-un  filmuleţ prezentat uterior în liceu în cadrul orelor de dirigenţie.

Pe data de 9.03.2015 am avut ocazia să asist la o lecţie în cadrul orelor de dirigenţie cu subiectul „Demnitatea calea spre ideal” în clasa a XI-a „D”, unde au fost valorificate concepte cu caracter educativ ca demnitate, prietenie, adevăr, bunătate. Elevii fiind foarte receptivi la toate activităţile propuse de profesor. S-au evedenţiat un şir de trăsături, ce menţin sufletul la înălţimile sublimului prin vastul colaj de fotografii cu imaginile florilor, drept subiect pentru analiză au fost crinii, care prin simbolistică şi trimitere legendară au legătură cu Mîntuitorul şi anume cu puterea şi curajul acestuia. S-au subliniat prin dezbateri un şir de probleme de ordin general cît şi particular, cu referire la sentimentul demnităţii şi a semnificaţiei acestuia înb mi multe contexte.

La 23 aprilie în incicnta  LTPR ,,Mihai Marinciuc” s-a desfăşurat un concert pascal dedicat Sfintelor Sărbători de Paşte cu genericul  ,,Drumul de la Înviere spre Înălţare” organizat de profesoarele de limba şi literatura română: Crăciun Alexandra, Laşcu Ana, Lesnic Virginia şi Macovei Ina pecum şi profesoara de educaţie muzicală Tomoianu Carolina în colaborare cu parohul bisericii ”Întîmpinarea Domnului ”, părintele Octavian Moşin, doctor în teologie şi filosofie. În cadrul activităţii, elevii au interpretat cîntece pascale despre Patimile, Moartea, Îngroparea şi Învierea Mîntuitorului Iisus Hristos. Ei au apropiat de Dumnezeu sufletele tuturor celor prezenţi, căci Învierea Domnului este cea mai mare minune săvîrşită vreodată pe pamînt.

Copiii sunt cei mai entuziasmaţi atunci cînd sînt implicaţi în astfel de activităţi. Puritatea şi inocenţa bucuriei copiilor dă amploare acestei sărbători. Fie că este vorba de vopsitul ouălelor, de poezii, cîntece sau  dramatizări, cei mici sunt întotdeauna primii. Să nu uităm câtă fericire  poate fi în sufletul unui copil în clipa în care ciocneşte un ou roşu. Bucuria lor vine mereu din lucruri mărunte.

Să trăim bucuria copiilor pentru un Paşte fericit şi să rostim cu credinţă în suflete: HRISTOS A ÎNVIAT!

Unul din scopurile de bază ale programului eTwinning este de a crea diverse produse educaţionale care implică utilizarea noilor tehnologii informaţionale. În cadrul proiectului „Tweaster” prin schimbul de experienţă s-au dobîndit cunoştinţe de utilizare a următoarelor TIC instrumente: Popplet, Tagxedo, Picasion, We Video, Photo Cube, Flipsnack, TripAdvisor, Kahoot, Padlet, kizoa, Photo Peach, Animated text, Haiku, Voki, Fodey.com, Prezi, Thinglink, Silebox, Livebindres.com, Zondle, Sway, GoAnimate, Scratch, Canva, Powtoon, Storify şi Glogster.

Ţinem să menţionăm că toţi participanţii la proiectul dat, şi profesori şi elevi, au avut de cîştigat, în primul rînd, prin schimbul de experienţă obţinut, cît şi prin deschiderea noilor oportuniţăţi  pentru dezvoltarea profesională.

Gheorghe Gînju, doctor în biologie, directorul L.T.P. R. „M.Marinciuc”

Ioniţa Valeria, director adjunct pentru educaţie a L.T.P. R. „M.Marinciuc”