Parteneriate educaţionale externe de succes prin intermediul platformei eTwinning

Printre punctele slabe ale sistemului educaţional din Republica Moldova menţionez numărul mic de profesori implicaţi în activităţi de colaborare externă. Acest fapt, indiscutabil, duce la o stagnare, la o scădere a motivaţiei faţă de dezvoltarea profesională, la inovaţii slabe în activitatea didactică şi lipsa de interes a unor cadre didactice privind activităţile extracurriculare.

O oportunitate pentru depăşirea problemei date serveşte posibilitatea oferită de Comisia Europeană prin intermediul platformei eTwinning Plus, lansată în Moldova din 4 martie 2013. În cadrul acestui program iniţial au fost instruiţi  la distanţă mai mulţi profesori, după care Fundaţia Est Europeană  a organizat şcoli de toamnă, ateliere de lucru cu profesori din şcolile participante,  seminare de ghidare a profesorilor în desfăşurarea primelor proiecte eTwinning,  unde mai multe cadre didactice obţin anumite deprinderi practice şi aplică la un şir de proiecte de colaborare.

Personal, după şcoala de toamnă 2014, am fost inclus în proiectul “Healthy, joyful child” în colaborare cu 31 de profesori din 9 ţări: Polonia, România, Grecia, Ungaria, Moldova, Turcia, Lituania, Georgia şi Spania. Deoarece a fost un proiect ce a inclus copii cu vîrsta 4 – 10 ani, am realizat proiectul în colaborare şi cu învăţătorii din liceu: Angela Rusnac, Nadejda Eşanu, Ina Munteanu;  şefa comisiei metodice Ana Ceban; directorul adjunct pentru instruire la ciclul primar Tamara Paladi; directorul adjunct pentru educaţie Valeria Ioniţă; profesorul de educaţia fizică Anatol Sofroni.

Pe parcursul derulării proiectului, noi ne-am inclus activ în activitivitățile propuse de inițiatorii proiectului la cele trei module:

  1. la modulul I “Nutriţia sănătoasă” – am organizat activitățile extracurriculare “Festivalul Legumelor”, “Toamna de Aur” şi ora pulbică “Alimentaţia sănătoasă”;
  2. la modulul II “Igiena” – am realizat lecţia publică cu  medicul stomatolog Tatiana Aramă-Şerban – “Igiena cavităţii bucale”, spectacolul teatralizat “Spune da pentru sănătatea ta” şi concursul de desene “Un zîmbet frumos cu dantură sănătoasă”;
  3. la modulul III “Sportul” – am organizat starturi vesele între clase, campionate de fotbal, şah şi jocul de dame.

Toate realizările noastre au fost prezentate utilizînd diverse tehnici învăţate în colaborare cu partenerii externi prin  gama largă de resurse educaţionale, postate de profesori din UE sau ghidaţi de specialiştii Agenţiei Naţionale de Suport Moldova. Printre cele mai dese tehnici însuşite şi folosite menţionez: filmele realizate în Photo Peach, Wivideo şi Picture trail, precum şi 5 albume de fotografii.

Ţin să menţionez că toţi participanţii la proiectul dat, şi profesori şi elevi, am avut de cîştigat, în primul rînd, prin schimbul de experienţă obţinut şi ni s-au oferit anumite oportunități  pentru dezvoltarea profesională.

Proiectul a fost finalizat  în liceu cu o masă rotundă de totalizare, în care  toţi participanţii activi în proiectul dat au fost apreciaţi cu diplome şi materiale promoţionale oferite de Fundaţia Est Europeană.

Gheorghe Gînju, doctor în biologie, directorul L.T.P. R. „M. Marinciuc”, Chişinău