Concurs de aplicare la Seminarul tematic: “Update your History & Culture”

În perioada 26-28 iunie 2018, la Riga, Letonia va avea loc Seminarul Tematic cu genericul “Update your History & Culture”.

Seminarul este destinat doar cadrelor didactice deja înregistrate pe platforma eTwinning Plus.

În cadrul Seminarului participanții vor:

• învăța metode inovatoare cu privire la predarea istoriei și culturii în cadrul orelor prin proiectele eTwinning;
• elabora schițe de proiecte eTwinning sau un suport informațional de îmbunătățire a calității orelor predate (acesta va fi ulterior prezentat la expoziția proiectelor create în cadrul Seminarului).

Aplicanții trebuie:

• să posede limba engleză (obligatoriu);
• să instruiască elevi cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani;
• să fie interesați în inițierea proiectelor cu școlile partenere;
• să dețină competențe de utilizare a tehnologiei informației și comunicării (TIC);
• să posede capacitatea de a fonda și desfășura proiecte eTwinning;
• să participe la activități de diseminare a practicilor de succes;
• să nu fi participat în ultimii trei ani la un alt eveniment internațional eTwinning
(excepție – deținătorii de EQL și NQL, ediția 2017);
• să dețină pașaport biometric R.M. sau pașaport românesc.

Grup țintă: profesori eTwinning experimentați care predau disciplinele istorie, cultură și civilizație, filologie și artă.

Rezultatele selecției vor fi anunțate prin intermediul site-ului național eTwinning – www.etwinning.md

Costurile aferente participării la eveniment vor fi suportate de către Fundația Est-Europeană (PSA Moldova) cu suportul Comisiei Europene din resursele Guvernului Suediei.

Cadrele didactice, interesate sa participe la seminar, sunt invitate să expedieze o scrisoare de intenție (în limba engleză) la adresa info@etwinning.md indicând ca subiect: Aplicare_Seminar Tematic_Riga.

Termen limită: 25 mai 2018