Invitație de participare la Seminarul tematic: colaborarea între școlile din regiunea Dunării, ediția a IV-a

În perioada 14-15 iunie 2018, la Viena, Austria va avea loc Seminarul Tematic: colaborarea între școlile din regiunea Dunării.
Seminarul este destinat cadrelor didactice deja înregistrate pe platforma eTwinning Plus.

Structura și componentele de bază ale Seminarului:
• prezentări tematice realizate de către experți internaționali cu referire la regiunea Dunării;
• ateliere tematice ce țin de provocările actuale din regiunea Dunării;
• ateliere de lucru cu privire la platforma www.etwinning.net și sesiuni plenare cu privire la Programul  Erasmus +;
• fondarea și înregistrarea proiectelor eTwinning.

Aplicanții trebuie:
• să posede limba engleză, obligatoriu;
• să instruiască elevi cu vârsta cuprinsă între 11-19 ani;
• să fie interesați în inițierea proiectelor cu școlile partenere din regiunea Dunării;
• să dețină competențe de utilizare a tehnologiei informației și comunicării (TIC);
• să posede capacitatea de a fonda și desfășura proiecte eTwinning;
• să participe la activități de diseminare a practicilor de succes;
• să nu fi participat în ultimii trei ani la un alt eveniment internațional eTwinning
(excepție – deținătorii de EQL și NQL, ediția 2017);
• să dețină pașaport biometric/românesc.

Rezultatele selecției:

Dumitru Grușca, Gimnaziul „Vasile Alecsandri”, s. Scumpia, r. Fălești
Olga Lupu, Liceul Teoretic Ion Creanga, mun. Chișinau
Lilia Isac, Liceul Teoretic Negureni, s. Negureni, r. Teleneşti

Costurile aferente participării la eveniment vor fi suportate de către Fundația Est-Europeană (PSA Moldova) cu suportul Comisiei Europene din resursele Guvernului Suediei.

Cadrele didactice, interesate sa participe la seminar, sunt invitate să expedieze o scrisoare de intenție (în limba engleză) la adresa info@etwinning.md indicând ca subiect: Aplicare_Seminar Tematic Regiunea Dunării. 
Termen limită: 10 mai 2018