Impactul eTwinning asupra dezvoltării educației incluzive

Educația incluzivă prinde contur tot mai accentuat în Republica Moldova, pe măsură ce instituțiile de învățămînt înființează Centre de Resurse pentru Educația Incluzivă și angajează cadre didactice de sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. În contextul implementării noilor prevederi ale Codului Educației și Programului de dezvoltare a educației incluzive, devine din ce în ce mai necesară centrarea pe responsabilizarea cadrelor didactice, pe formarea priceperilor, aptitudinilor și cunoștințelor în afara curriculei oficiale, iar învățarea permanentă a devenit o condiție necesară pentru adaptarea la cerințele profesionale, sociale și informaționale ale sistemului educațional mereu în schimbare.

eTwinning oferă toate resursele informaționale pentru această învățare permanentă: schimb de experiență, activități de formare profesională, webinare, conferințe și un ”ocean” de instrumente web, utile pentru fiecare e-Twinner, dar și pentru activitatea zilnică a unui cadru didactic. Seminarul online ”Outcomes-based learning environments within eTwinning”, moderat de Daniela Aghir, a reunit 160 de participanți din diferite țări europene și a constituit o deosebită ocazie de a discuta cu profesorii din diferite colțuri ale Europei despre sarcini de învățare, evaluare, curriculum etc., avînd drept mediu de comunicare – aplicațiile multimedia și instrumentele web.

Proiectele eTwinning creează un univers special de activități de dezvoltare a capacităților și aptitudinilor elevilor, de dezvoltare a libertății și independenței persoanei. Prin intermediul proiectului educațional ”International Calendar of Celebrations 2015”, am încurajat copiii cu cerințe educaționale speciale să confecționeze, pentru fiecare sărbătoare din calendar, cărți poștale, felicitări și suvenire hand-made. Aceste activități ocupaționale au urmărit mai multe obiective:

– dezvoltarea personală, socializarea și independența copilului cu cerințe educaționale speciale;

– înlăturarea unor deficiențe de învățare și tulburări de comportament prin creșterea performanțelor în asimilarea principalelor elemente de limbaj plastic, deseori mai accesibil acestor copii decît comunicarea verbală;

– dezvoltarea atenției și formarea capacităților pentru muncă și artă;

– stabilirea relațiilor cu alte persoane, renașterea speranței și încrederii în sine și în ceilalți;

– diminuarea complexelor de inferioritate a copiilor cu cerințe educaționale speciale; aprecierea felicitărilor și calendarului creat îi face să se simtă utili în comunitatea din care fac parte.

– dezvoltarea armonioasă a copiilor și menținerea sănătății generale prin exersarea motricității fine a mîinilor și a gesturilor simple.

Importanța succesului proiectelor eTwinning rezidă în efectele pe care acestea le are asupra copilului: dezvoltarea libertății de expresie și ameliorarea imaginii de sine a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

eTwinning oferă un impuls pentru diversificarea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat între școlile incluzive, stimulînd dezvoltarea simțului estetic, etic și social al copiilor, și pentru conștientizarea nevoii de frumos în viața și activitatea de zi cu zi a copilului cu cerințe educaționale.

Liliana Bacal, cadru didactic de sprijin
Liceul Teoretic ”Meșterul Manole”, s. Sălcuța, r-l Căușeni