Idei și resurse pentru proiecte

Proiectele de tip eTwinning sunt realizate între două sau mai multe şcoli, pe discipline de studiu sau transdisciplinare. Aveți la dispoziție o gamă largă de exemple de proiecte pe discipline sau pe teme, în diferite limbi, din diferite ţări.

Exemple de bune practici eTwinning Plus 2017

Cele mai reușite proiecte deținătoare de Certificate Europene de Calitate în 2017 sunt prezentate mai jos printr-o scurta descriere, si pot fi utilizate drept sursă de inspirație pentru noi parteneriate educaționale.

  1. “Family in the children’s eyes”, prof. Iulia Berdos (Liceul Teoretic ”Alexandru cel Bun”)

Descriere: Proiectul reușește să aducă în jurul ideii de famile școli și elevi din medii, țări și culturi extreme de diferite si să toarcă prin colaborarea acestora un “fir roșu” al valorilor umane de pretutindeni. Planificarea urmează toate etapele necesare, iar spațiul virtual este bogat. Proiectul este conceput și implementat pentru elevi, urmărindu-se ca acestia să interacționeze cu partenerii lor. Există o varietate de modalități de lucru, de la schimbul de informatii, munca pe teme comune, dar și în colaborare între echipele transaționale, pentru a crea materiale comune, cum sunt poveștile colaborative. Activitatile sunt creative și inovative (de ex. Cinquins), iar unele au impact social și educativ (vizitele la orfelinate). Produsul fnal- revista online- este atractivă și poate fi folosită ca material sau exemplu în alte proiecte. Proiectul poate fi un model pentru temele legate de implicarea în viața comunității, cetățenie, activism social, cunoaștere interculturală.

Link la pagina proiectului https://twinspace.etwinning.net/16806/home

  1. CRYSTALs, prof. Rita Godoroja ( Liceul Teoretic Spiru Haret)

Descriere: Proiectul se remarcă prin originalitatea temei alese, dar mai ales prin asocierea între rigoarea academică și creativitate. Este un bun exemplu de transdiciplinaritate, iar latura educativă a proiectului este dată de stimularea autocunoașterii, de analiza valorilor morale pe care elevii implicați, aflați la vârsta adolescenței, le consideră importante. Dezvoltarea și managementul proiectului de către profesorii patneri sunt excelente, în toare etapele proiectului, de la planificare și până la feedback, evaluare și diseminare. Există produse comune, deși lipsesc activitățile transnaționale, din păcate, iar spațiul virtual este bine organizat. Instrumentele TIC alese sunt adecvate vâstei elevilor și folosite de către aceștia, nu doar de cadrele didactice. Proiectul poate fi un model pentru predarea materiilor STEM cu creativitate și implicare emoțională

Link la pagina proiectului https://twinspace.etwinning.net/13473/home

  1. Be KIND – Be Keen to Involve in Noble Deed, prof. Liliana Nederita (Fundatia Est Europeana)

Descriere: Acest proiect este, prin modul său de organizare și nu numai, un exemplu excelent de proiect de scurtă durată, organizat cu ocazia unui eveniment, în acest caz International Random Acts of Kindness Week. Majoritatea activităților elevilor s-au derulat în timpul unei săptămâni, deși activitățile pregătitoare, evaluarea și finalizarea produselor comune au avut loc înainte sau după aceea. Fiecare zi a săptămânii a fost dedicată unui anumit tip de fapte bune, desfășurate și documentate cu mijloace TIC în toate școlile partenere. Tehnologia a fost folosită și de către elevi, nu doar de cadrele didactice. Rezultatele comune ale proiectului au fost numeroase și adecvate: o pagina web, un dicționar multilingvistic tematic în limbile engleză, română, croată, ucraineană și turcă și o revistă electronică. Comunicarea dintre elevi a fost reală, pe diverse canale, inclusiv Skype și Facebook.

Link la pagina proiectului https://twinspace.etwinning.net/17464/home

  1. The world around us – seasons, prof.Oxana Coroleac (Centrul de Creaţie Tehnică pentru copii)

Descriere: Este un proiect prin care elevii de vârstă mică (6-10 ani) se familiarizează cu evoluția anotimpurilor prin diferite forme de exprimare artistică: muzică, pictură, poezie, dramatizări, colaje, fotografie. Copiii au fost implicați atât în receptarea, cât și în crearea actului artistic, îmbinând cele două activități, de exemplu prin crearea de lapbook-uri pornind de la muzica lui Vivaldi. Proiectul a fost bine integrat în viața școlilor partenere prin organizarea de reprezentații artistice în cadrul unei Zile a Primăverii. Comunicarea dintre parteneri a fost reală, în ciuda vârstei mici a elevilor, și realizată prin mai multe canale: videoconferințe, scrisori, mici daruri, videoclipuri etc. Cunoașterea culturii partenerilor a inclus schimbul de rețete culinare, un dicționar comun etc. Organizarea și planificarea sunt clare și complete și merită remarcată atenția asupra impactului pe care proiectul l-a avut asupra elevilor și cadrelor didactice.

Link la pagina proiectului https://twinspace.etwinning.net/10291/home

  1. Open the Gates to the Universe, prof. Ana Ceban(Liceul Teoretic cu Profil Real ”Mihai Marinciuc”)

Descriere: Proiectul doreste să atragă elevii de școală primară spre studiul științelor, acordându-le rolul unor mici astronauți, care se vor familiariza cu noțiuni simple de astronomie și științe ale spațiului cosmic, prin activități colaborative în limba engleză. Comunicarea dintre elevi a fost un obiectiv clar pentru profesori, au avut loc videoconferințe, s-a lucrat pe teme comune si există produse comune, printre care și un blog al proiectului. Elevii au aflat despre Sistemul Solar, viața în spațiul cosmic sau astronauți celebri prin vizite la muzee, învățare reciprocă, jocuri create în comun. Ei au făcut schimb de experimente, au scris povești colaborative și l-au avut pe rând ca oaspete pe mini-astronautul Yuri. Activitățile comune, inclusiv încercarile de lucru transnațional, au dus la un produs final comun tangibil, realizat cu instrumente colaborative și adecvate. Proiectul este un model pentru învățarea prin joc și integrată la vârste mici și a fost distins cu un premiu eTwinning european.

Link la pagina proiectului https://twinspace.etwinning.net/12520/home

2018-11-06T14:55:42+00:00