Ghiduri de utilizare a portalului eTwinning

Pentru a vă familiariza cu paşii de urmat în desfăşurarea parteneriatelor eTwinning şi cu abordarea generală a acestei acţiuni, puteţi descărca şi parcurge:

Ghidul eTwinning  2016 RO

Ghidul eTwinning  2016 RU

Idei de proiecte

Proiectele pentru eTwinning sunt realizate, de regulă, între două şcoli, însă este posibilă şi implicarea mai multor şcoli. Ele pot fi proiecte pe discipline de studiu sau transdisciplinare. De exemplu, pentru disciplina Educaţie/Cultură civică, pot fi propuse proiecte privind tradiţiile din fiecare ţară parteneră, rolurile şi responsabilităţile elevilor în şcolile partenere, privind formele de organizare a elevilor – de ex., Consiliul elevilor, elevii făcând prezentări Powerpoint, poze, luând interviuri sau schimbând impresii prin e-mail cu colegii de la „şcoala geamănă” (şcoala parteneră).

Alte proiecte pot aborda problematica mediului (ex., în ce fel de mediu vrem să trăim, cum ne ajută natura şi cum o ajutăm noi, care sunt principalele surse de poluare etc.), a alimentaţiei (de ex., mâncarea fast-food, chipsurile etc.), a igienei.

Alte exemple:

* Matematica – aplicaţiile sale în viaţa de zi-cu-zi

* Geografie – locul în care trăim, elemente de geografia mediului, elemente de geografie economică etc. (prezentare, utilizând noile tehnologii – poze, ppt, filme scurte).

* Teme cross-curriculare, de ex., tradiţii, istorie şi interculturalitate, Uniunea Europeană – instituţii, roluri, implicaţii asupra vieţii cotidiene etc., stiluri de viaţă, legende etc.

În galeria de proiecte disponibilă pe situl etwinning.net puteţi căuta exemple de proiecte pe discipline sau pe teme, în diferite limbi, din diferite ţări.

Accesaţi: http://www.etwinning.net/en/pub/inspiration/gallery.cfm

De asemenea, pe site găsiţi modele de proiecte (ready-made kits) pe care le puteţi folosi ca sursă de inspiraţie şi le puteţi adapta la specificul şcolii dumneavoastră, la interesele elevilor şi la posibilităţile tehnice ale şcolii.

Înscrierea unui proiect

Înscrierea unui proiect se face din eTwinning Live, prin accesarea sitului din contul personal (nume de utilizator şi parola).

Înainte de a iniţia un proiect sau un parteneriat, este necesar ca partenerul să fie în lista de contacte.

Pentru a înscrie un proiect, având deja o schiţă elaborată, obiective stabilite, activităţi prin care se pot obţine rezultatele dorite, modalităţi de evaluare etc., faceţi click din pagina personală pe „Proiecte ” (en., Projects), apoi click pe „Concepeţi un nou proiect” (en., Create a new project). Pagina care se va deschide va indica paşii care trebuie parcurşi şi lista de contacte din care puteţi alege un cadru didactic care să fie partener-fondator al proiectului, împreună cu dumneavoastră.

Bifaţi în dreapta paginii, persoana cu care veţi începe proiectul, apoi treceţi la pasul următor.

În ceastă etapă vi se solicită completarea unui formular de proiect:

  • titlul proiectului;
  • rezumatul proiectului;
  • limba de lucru a proiectului;
  • intervalul de vârstă şi numărul elevilor implicaţi în proiect;
  • temele abordate;
  • instrumente care vor fi utilizate (de ex., conferinţe audio sau video, email, clase virtuale, forum, chat etc.);
  • obiectivele;
  • metodologia – activităţile şi modul de lucru;
  • rezultatele aşteptate.

După completarea acestor informaţii, faceţi click pe „Previzualizare” (en., Preview). Revedeţi schiţa proiectului şi faceţi modificări, dacă este cazul. Apoi, faceţi click pe „Trimitere” (en., Submit). Proiectul va apărea în pagina dvs. (Proiectele mele – Proiecte în așteptare) şi în pagina de eTwinning Live a partenerului.

Partenerul – fondator va primi o notificare asupra proiectului, pe care trebuie să îl aprobe, dacă este de acord cu derularea proiectului, sau să îl respingă.

Aprobarea sau respingerea unui proiect primit se face din pagina de proiecte,proiecte în așteptare, click pe una dintre opţiunile afişate în dreptul respectivului proiect.

După aprobarea proiectului de către partener, acesta va fi afişat în paginile centrelor naţionale eTwinning din ţările fondatorilor. Centrul naţional de coordonare verifică corectitudinea datelor, pertinenţa proiectului şi aprobă sau respinge parteneriatul respectiv.

După ce un proiect este înregistrat, şcolile pot tipări direct din eTwinning Live certificatul care atestă parteneriatul (eTwinning Label). Şcolile primesc acces la Twinspace, un spaţiu de lucru exclusiv pentru şcolile partenere în acel proiect (utilizarea twinspace nu este obligatorie, dacă puteţi desfăşura proiectul folosind alte mijloace de comunicare).

Un proiect înregistrat este vizibil pe harta eTwinning (eTwinning Map) şi poate fi ales pentru a fi prezentat în galeria de proiecte. Pe parcurs, când proiectul ajunge la maturitate, şcolile pot candida pentru obţinerea Certificatului de calitate sau pentru alte competiţii.

Mult succes!