Exemple de bune practici eTwinning Plus 2016

Cele mai reușite proiecte deținătoare de Certificate Europene de Calitate în 2016 sunt prezentate mai jos printr-o scurta descriere, si pot fi utilizate drept sursă de inspirație pentru noi parteneriate educaționale.

 1. “Family in the children’s eyes”, prof. Iulia Berdos (Liceul Teoretic ”Alexandru cel Bun”)

Justificarea alegerii: Proiectul reușește să aducă în jurul ideii de famile școli și elevi din medii, țări și culturi extreme de diferite si să toarcă prin colaborarea acestora un “fir roșu” al valorilor umane de pretutindeni. Planificarea urmează toate etapele necesare, iar spațiul virtual este bogat. Proiectul este conceput și implementat pentru elevi, urmărindu-se ca acestia să interacționeze cu partenerii lor. Există  o varietate de modalități de lucru, de la schimbul de informatii, munca pe teme comune, dar și în colaborare între echipele transaționale, pentru a crea materiale comune, cum sunt poveștile colaborative. Activitatile sunt creative și inovative (de ex. Cinquins), iar unele au impact social și educativ (vizitele la orfelinate). Produsul fnal- revista online- este atractivă și poate fi folosită ca material sau exemplu în alte proiecte. Proiectul poate fi un model pentru temele legate de implicarea în viața comunității, cetățenie, activism social, cunoaștere interculturală.

Link la pagina proiectului https://twinspace.etwinning.net/16806/home

 1. CRYSTALs, prof. Rita Godoroja ( Liceul Teoretic Spiru Haret)

Justificarea alegerii: Proiectul se remarcă prin originalitatea temei alese, dar mai ales prin asocierea între rigoarea academică și creativitate. Este un bun exemplu de transdiciplinaritate, iar latura educativă a proiectului este dată de stimularea autocunoașterii, de analiza valorilor morale pe care elevii implicați, aflați la vârsta adolescenței, le consideră importante. Dezvoltarea și managementul proiectului de către profesorii patneri sunt excelente, în toare etapele proiectului, de la planificare și până la feedback, evaluare și diseminare. Există produse comune, deși lipsesc activitățile transnaționale, din păcate, iar spațiul virtual este bine organizat. Instrumentele TIC alese sunt adecvate vâstei elevilor și folosite de către aceștia, nu doar de cadrele didactice. Proiectul poate fi un model pentru predarea materiilor STEM cu creativitate și implicare emoțională

Link la pagina proiectului https://twinspace.etwinning.net/13473/home

 1. Be KIND – Be Keen to Involve in Noble Deed, prof. Liliana Nederita (Fundatia Est Europeana)

Justificarea alegerii: Acest proiect este, prin modul său de organizare și nu numai, un exemplu excelent de proiect de scurtă durată, organizat cu ocazia unui eveniment, în acest caz International Random Acts of Kindness Week. Majoritatea activităților elevilor s-au derulat în timpul unei săptămâni, deși activitățile pregătitoare, evaluarea și finalizarea produselor comune au avut loc înainte sau după aceea. Fiecare zi a săptămânii a fost dedicată unui anumit tip de fapte bune, desfășurate și documentate cu mijloace TIC în toate școlile partenere. Tehnologia a fost folosită și de către elevi, nu doar de cadrele didactice. Rezultatele comune ale proiectului au fost numeroase și adecvate: o pagina web, un dicționar multilingvistic tematic în limbile engleză, română, croată, ucraineană și turcă și o revistă electronică. Comunicarea dintre elevi a fost reală, pe diverse canale, inclusiv Skype și Facebook.

Link la pagina proiectului https://twinspace.etwinning.net/17464/home

 1. The world around us – seasons, prof.Oxana Coroleac (Centrul de Creaţie Tehnică pentru copii)

Justificarea alegerii: Este un proiect prin care elevii de vârstă mică (6-10 ani) se familiarizează cu evoluția anotimpurilor prin diferite forme de exprimare artistică: muzică, pictură, poezie, dramatizări, colaje, fotografie. Copiii au fost implicați atât în receptarea, cât și în crearea actului artistic, îmbinând cele două activități, de exemplu prin crearea de lapbook-uri pornind de la muzica lui Vivaldi. Proiectul a fost bine integrat în viața școlilor partenere prin organizarea de reprezentații artistice în cadrul unei Zile a Primăverii. Comunicarea dintre parteneri a fost reală, în ciuda vârstei mici a elevilor, și realizată prin mai multe canale: videoconferințe, scrisori, mici daruri, videoclipuri etc. Cunoașterea culturii partenerilor a inclus schimbul de rețete culinare, un dicționar comun etc. Organizarea și planificarea sunt clare și complete și merită remarcată atenția asupra impactului pe care proiectul l-a avut asupra elevilor și cadrelor didactice.

Link la pagina proiectului https://twinspace.etwinning.net/10291/home

 1. Open the Gates to the Universe, prof. Ana Ceban ( Liceul Teoretic cu Profil Real ”Mihai Marinciuc” )

Justificarea alegerii: Proiectul doreste să atragă elevii de școală primară spre studiul științelor, acordându-le rolul unor mici astronauți, care se vor familiariza cu noțiuni simple de astronomie și științe ale spațiului cosmic, prin activități colaborative în limba engleză. Comunicarea dintre elevi a fost un obiectiv clar pentru profesori, au avut loc videoconferințe, s-a lucrat pe teme comune si există produse comune, printre care și un blog al proiectului. Elevii au aflat despre Sistemul Solar, viața în spațiul cosmic sau astronauți celebri prin vizite la muzee, învățare reciprocă, jocuri create în comun. Ei au făcut schimb de experimente, au scris povești colaborative și l-au avut pe rând ca oaspete pe mini-astronautul Yuri. Activitățile comune, inclusiv încercarile de lucru transnațional, au dus la un produs final comun tangibil, realizat cu instrumente colaborative și adecvate. Proiectul este un model pentru învățarea prin joc și integrată la vârste mici și a fost distins cu un premiu eTwinning european.

Link la pagina proiectului https://twinspace.etwinning.net/12520/home

Exemple de bune practice 2017

 1. Second Trip to Fairy-tale (Cecilia Morohai, Liceul Teoretic „Stefanesti” Floresti)

Scopul proiectului: este de a invita noi membri în clubul amatorilor de basme, pentru a împărtăși povești folclorice; de a  angaja copii să citească și să transfere experiența primită în ilustrații și proiecții, fapt ce ce va ajuta copiii să perceapă povestile din diferite culturi. Știind că deprinderile pentru lectură trebuie să se formeze din copilărie, elevii vor dezvolta jocuri bazate pe temele de citire a basmelor și vor împărtăși jocurile menționate altor colegi.

Acest proiect reușește ca, pe tema relativ des folosită a stimulării interesului pentru lectură, să propună activități variate, adaptate vârstei elevilor, creative și depășind cadrul clasei. Profesorii au dezvoltat comunicarea și schimbul de informații ca fiind primul pas către o colaborare reală între elevi. Activităţile de colaborare depăşesc însă comunicarea: partenerii nu sunt doar beneficiari ai informaţiilor; ei sunt membri ai echipei, co-autori si co-creatori. Proiectul include resurse metodologice care pot fi de folos și altor cadre didactice interesate de această temă.

Link la pagina proiectului https://twinspace.etwinning.net/32269/home

 1. Spring Brings (Iulia Berdos, Liceul Teoretic Alexandru cel Bun, Stefan Voda)

Scopul proiectului: Elevii vor dezvolta competențele de comunicare, în timp ce vor vorbi despre primăvara în țara lor. Domeniul cultural și interculturalitatea este cel mai utilizat în acest proiect, deoarece elevii vor împărtăși tradițiile și obiceiurile. Ei vor trebui să utilizeze abilitățile de scriere pentru a crea o nouă vacanță și pentru a scrie despre simboluri. Abilitățile lor de comunincare  care folosînd limba engleză ca limbă străină vor fi îmbunătățite în timpul proiectului.

Proiectul implică o pedagogie activă interactivă și colaborativă: metodele de învățare implementate sunt clar identificabile (colectarea informațiilor, munca comparativă, rezolvarea problemelor, crearea colaborativă). Elevii aflați la sfârșitul claselor de școală primară și început de gimnaziu sunt puși în situații reale de comunicare utilizând limba engleză, inclusiv în timp real, prin videoconferințe. Tema primăverii este valorificată creativ și ludic. Activitățile și produsele comune sunt excelent realizate și numeroase. Documentarea proiectului este continuă în toate etapele.

Link la pagina proiectului:

 1. Water – All Around (Lilia Pasa, Liceul Teoretic Evrica)

Scopul proiectului: Acest proiect are ca scop familiarizarea elevilor cu metodele de utilizarea ratională a apei. Elevii au dobândit și consolidat cunoștințe despre rolurile multiple ale apei în natură și activitatea umană. Proiectul facilitează și promovează cunoașterea și aprecierea resurselor de apă, rolul apei și proprietățile apei prin crearea de produse online diferite.

Este un proiect crosscurricular, care tratează tema apei din prespectiva mai multor discipline STEM: chimie, fizică, geografie, biologie, matematică. Activitatea din proiect este o parte integrantă a activităţii şcolare la un obiect de studiu; profesorul parcurge în mod clar curriculumul prin intermediul proiectului eTwinning. Aspectul colaborativ al activităților este bine ilustrat, iar comunicarea este una reală. Instrumentele alese sunt adecvate temei și obiectivelor, fiind folosite inclusiv de elevi. Proiectul este o ocazie pentru a partaja și a învăța unii de la alții depre noile tehnologii. Se acordă atenție și drepturilor de autor.

Link la pagina proiectului: https://twinspace.etwinning.net/30865/home

 1. Bringing Generations Together (Liliana Nederita, Liceul de Limbi Moderne si Management )

Scopul proiectului: este de a face studenții să înțeleagă că, în ciuda diferențelor culturale și personale, oamenii sunt atât de asemănători. Este un proiect care vizează cunoașterea generațiilor și a țărilor mai vechi. Prin participarea la proiect elevii vor dezvolta toleranță între generații și culturi.

Proiectul abordeaza o temă importantă, și anume dialogul între generații, în mod antrenant și ingenios. Activitățile sunt concepute și implementate pentru elevi, ca să interacționeze cu partenerii lor printr-o mare varietate de modalități de lucru, inclusiv în echipe transnaționale. Toate instrumentele sunt folosite de profesori şi de elevi ca să desfăşoare activităţi în colaborare şi să facă schimb de informaţii, astfel încât comunicarea şi interacţiunile dintre ei să fie reale. Instrumentele sunt folosite în aşa fel încât să asigure succesul obiectivelor pedagogice ale proiectului.

Link la pagina proiectului:

 1. Reading Creates Imagination…( Oxana Coroleac, Centrul de Creaţie Tehnică pentru copii)

Proiectul, a fost implementat în R. Moldova în cadrul învățării non-formale (extrașcolar). Acest  are câteva trăsături ieșite din comun, care duc activitățile sale la un nivel calitativ superior. Una dintre ele este derularea unor activităti extrem de colaborative în timp real: un maraton al lecturii, la care au luat parte sute de copii din cele 5 școli simultan, un spectacol de teatru tradițional japonez pe același text, scris în colaborare, dar pus în scenă după viziunea regizorală a fiecărei școli. O altă caracteristică remarcabilă este implicarea comunității locale, prin intermediul părinților, inclusiv în evaluarea proiectului.

Link pe pagina proiectului:

 1. The Chemical Tree (Rita Godoroja, Liceul de Limbi Moderne si Management)

Scopul proiectului:

1.Toți participanții la proiect eTwinning din diferite țări își vor determina elementele chimice, în conformitate cu formula și data nașterii.

2. Elevii vor identifica trei proprietăți comune între elementul investigat și caracteristicile personale și vor dezvolta o prezentare video.

3. Toți participanții vor crea, prin cooperare, Arborele Chimic.

Există o asociere foarte puternică între rigoarea academică și creativitate în dezvoltarea și managementul proiectului de către profesorii patneri, precum și originalitate în tema aleasa. Integrarea curiculară este clară și documentată. Cadrele didactice din cadrul proiectului au incercat o varietate de metode pedagogice, inclusiv încurajarea elevilor să aleagă ei înşişi modalitățile de a căuta și afișa informații etc. Activitatile au inclus jocuri, sondaje, teste etc., care sunt concepute pentru a încuraja elevii să citească, să asculte şi să vizualizeze lucrările partenerilor lor și să colaboreze.

Link la pagina proiectului: https://twinspace.etwinning.net/21094/home

 1. „Peer Bullying” in schools (Angela Dimitriu, Colegiul de Ecologie, mun. Chișinău)

În cadrul proiectului, au fost făcute unele studii privind intimidarea de la egal la egal și partajate cu partenerii. În cadrul proiectului au fost identificate căutate soluțiile privind adaptarea culturală în rândul studenților.

Tema proiectului de o importanță și utilitate incontestabilă. Modurile de lucru sunt variate, adaptate vârstelor diferile ale elevilor implicați, creative și depășind cadrul clasei. Comunicarea dintre elevi a fost un obiectiv clar pentru profesori, s-a lucrat pe teme comune si s-au folosit si canale externe de comunicare (videoconferinte). Se lucreaza pe teme comune, iar elevii pot vedea modul de lucru al partenerilor. Din păcate, o mare parte a activităților se derulează în paralel. Instrumentele alese sunt adecvate temei și obiectivelor, fiind folosite inclusiv de elevi.

Link la pagina proiectului: https://twinspace.etwinning.net/24582/home