„Cu eTwinning, orele de informatică în L.T Mihai Eminescu din orașul Hîncești au devenit mai interesante”

„A instrui tinerii cum se cuvine nu înseamnă a le băga în cap o mulţime de cuvinte, fraze, expresii şi opinii ale diferitor autori, ci a le deschide o cale spre înţelegerea lucrurilor”

John Amos Comenius

eTwinning este o platformă educațională online care facilitează cadrelor didactice crearea de proiecte de colaborare interşcolară pentru elevi. Eu, ca și cadru didactic, particip în proiecte educaţionale în colaborare cu colegii din alte țări, prin intermediul cărora vizez obiective de formare şi de dezvoltare a competenţelor elevilor în diverse domenii.  Proiectele de tip eTwinning sunt realizate între două sau mai multe şcoli, pe discipline de studiu sau transdisciplinare.

Pentru mine și elevii mei participarea în asemenea proiecte a fost și este o experiență unică.

În rezultatul participării în proiectele eTwinning atît elevii cît și eu, profesoară de informatică, am utilizat, exersat și perfecționat limba engleza, care este o limbă de circulație internațională, dar în același timp am aflat și învățat informații despre multe alte limbi care aparțin tezaurului lingvistic european. Spre exemplu, în cadrul proiectului “Loving Languages” elevii au învățat despre limbile participante în proiect și au împărtășit împreună cu alți participanți din alte țări limba lor maternă. De asemenea au învățat și despre diverse culturi europene așa cum limba este expresia unei  civilizatii.

Proeictele eTwinning, deși sunt  tematice, foarte rar vizează doar o disciplină. Astfel în cadrul aceluiași proiect elevii claselor gimnaziale au învatat și cum să facă o prezentare, iar ceea ce este și mai important – ce înseamnă să fie o echipă.

Avînd numeroase posibilitati de dezvoltare, în cadrul proiectelor elevii descoperă ce drepturi și obligații au în comparație cu alți elevi din școlile din Europa (proiectul  „Cool or not…too cool?” Rights and Obligations of Students in the Greek and other EU Primary Schools”)

Prilejuri de învățare sunt multe și diverse, lucruri frumoase pot fi învățate și din împărăția basmelor așa ca în proiectul   “Handmade books of Folk tales, unde ai posibilitatea de a te reîntoarce în trecut sau mai bine zis de a te simți în pielea personajelor din poveștile copilăriei.

Deși constrînsă de timp, mă strădui să dedic suficient timp pentru a prezenta toate sarcinile necesare și de a ghida elevii pentru o participare cît mai calitativă în proiecte, dar efortul este meritat.

Un suport considerabil primim și din partea agenției naționale eTwinning Plus Moldova, Fundația Est Europeană prin organizarea:

  • de școli scurte pentru eTwinnerii din Republica Moldova, pentru a ne învăța instrumente online de participare, colaborare, prezentare, etc. în cadrul proiectelor;
  • conferințe, seminarii naționale și internaționale, în acest context am participat la Conferința Finală eTwinning Plus Moldova și la Conferința de la Roma unde am acumulat noi experiențe, idei și prieteni, făcînd cunoștință cu colegi de breaslă din toată Moldova și Europa, facilitînd astfel împărtășirea experienței dar și parteneriatele educaționale cu colegii din Romania, Georgia și multe alte țări.

Pentru elevii din Republica Moldova platforma eTwinning este o lume în care stabilirea relațiilor de prietenie și cunoașterea elevilor din instituții de învățămînt din Europa nu mai este o problemă.  Prin intermediul proectelor ei interacționează cu elevi și profesori din alte țări pentru a afla despre modul lor de viață, își fac prieteni noi. Ei învață multe lucruri interesante de la partenerii lor: crează produse finale folosind instrumente online. Ei învață de la noi, profesorii, cum să le utilizeze și vice-versa, pentru că și noi profesorii la rîndul nostru, avem de învățat de la elevi.

Proiectele eTwining dau posibilitate elevilor să învețe unii de la alții și împreună să creeze lucruri uimitoare.

Pot spune cu siguranță că în era digitală, ar fi păcat ca posibilitățile elevilor să fie limitate la o sală de clasă, la o localitate sau chiar doar la o țară, or proiectele eTwinning deschid elevilor o lume fără de limite, un mediu în care ei  învață de la colegi din întreaga lume utilizînd tehnologiile moderne.

Irina Budurin, profesoară de informatică la L.T. Mihai Eminescu din or. Hâncești