Contact

eTwinning Plus, PSA Moldova
Fundaţia Est Europeană
Strada “31 August 1989′′, nr. 98, etajul 3
Chișinău, MD-2004, Republica Moldova

Tel.: 080010801 (apel gratuit)
Fax. +373 22 542338

E-mail: info@etwinning.md
www.etwinning.md