Campania ”Fii ambasador eTwinning – 2018”

Fundația Est Europeană (PSA Moldova), desemnată de Ministerul Educației să coordoneze implementarea programului eTwinning în Republica Moldova, lansează Campania ”Fii ambasador eTwinning – 2018”.

Un ambasador eTwinning este persoana care promovează și împărtăşeşte pasiunea sa pentru eTwinning, ambasadorii vorbesc laudativ despre eTwinning şi recomandă înscrierea pe platformă, care acum numără peste 565467 de membri. Ambasadorii eTwinning contribuie la asigurarea sustenabilității programului, la dezvoltarea și menținerea parteneriatelor educaționale. Dat fiind faptul că ambasadorii reprezintă primul contact cu eTwinning al multor profesori, este esenţial ca aceaştia să posede competențe excelente de comunicare şi cunoştinţe aprofundate privind mecanismul de funcţionare al eTwinning, să fie disponibili de a promovarea programului la nivel național.

Condiții de participare și mod de desfășurare:
1. Cadrul didactic trebuie sa fie înregistrat pe platforma etwinning.net și să fi participat în cel puțin 5 proiecte eTwinning.
2. Cadrul didactic urmează să elaboreze cel puțin două articole de prezentare a acțiunii eTwinning, în care să valorifice propria experiență în derularea proiectelor eTwinning.
3. Articolele elaborate trebuie să fie originale (nu se acceptă nici o suprapunere cu alte texte deja publicate) și consistente (să conțină cel puțin 500 de cuvinte). Pentru a fi luate în considerare în cadrul campaniei din 2018, articolele trebuie să fie publicate în perioada 2017. Articolele trebuie să fie elaborate în limba română sau în limba engleză. Este preferabil ca cele două articole să fie publicate pe platforme/ pe website-uri diferite. Articolele care sunt publicate cu texte identice pe mai multe platforme nu vor fi acceptate.
4. Cadrul didactic trebuie sa cunoască limba engleză, fapt ce-i va permite participarea la cursuri de instruire on-line destinate ambasadorilor eTwinning.
5. Participările în cadrul evenimentelor eTwinning (naționale și internaționale) constituie un avantaj.

Termen limită de aplicare-30 aprilie 2018.

Rezultatele concursului vor fi anunțate prin intermediului paginii web a programului www.etwinning.md.

Cadrele didactice participante la acțiunea eTwinning care sunt eligibile și doresc să obțină titlul de „Ambasador eTwinning” sunt invitate să completeze Formularul de aplicare și să-l expedieze la adresa info@twinning.md, cu subiect Aplicare: Fii ambasador eTwinning – 2018.

Vă urăm succes!

2018-11-06T16:01:27+00:00