Aplică la programul eTwinning Plus!

Cadrele didactice (director de școală sau grădiniță, profesor, educator sau bibliotecar) interesate să adere la Programul eTwinning Plus trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • Să cunoască o limbă de circulație internațională;
  • Să fie interesat de inițierea proiectelor educaționale eTwinning cu școlile partenere din Europa;
  • Să aibă competențe practice în utilizarea tehnologiei informației și comunicării (TIC);
  • Să participe online, împreuna cu elevii la proiectele educaționale eTwinning.
  • Instituția de învățământ trebuie să dispună de calculatoare conectate la internet și echipamentul necesar pentru comunicarea online (căști, microfon, cameră video).

Dacă considerați că întruniți criteriile enumerate mai sus, vă rugăm să completați Formularul de aplicare.