Aplică – eTwinning Plus

Cadrele didactice (director de școală sau grădiniță, educator sau bibliotecar) interesate să adere la Programul eTwinning Plus trebuie să:

  • cunoască o limbă de circulație internațională;
  • să fie interesați în inițierea proiectelor educaționale eTwinning cu școlile partenere din Europa;
  • să dețină competențe de utilizare a tehnologiei informației și comunicării (TIC);
  • să participe online, împreuna cu elevii la proiecte educaționale eTwinning.

Instituția de învățământ trebuie să dispună de calculatoare conectate la internet și echipamentul necesar pentru comunicare online (căști, microfon, camera video).

Dacă considerați ca criteriile listate mai sus nu sunt un impediment pentru dumneavoastră și instituția în care activați, solicitam să completați și expediați Formularul de aplicare la adresa de email: info@etwinning.md.