Apel de participare la Atelierul de Dezvoltare Profesională eTwinning

În perioada 5-7 octombrie, curent, la Bratislava, Republica Slovacă se va desfașura un Atelier de Dezvoltare Profesională eTwinning cu tema Incluziunea școlară (minoritățile lingvistice și culturale, minoritățile rome si copii cu necesități speciale), care este destinat doar cadrelor didactice înregistrate pe platforma eTwinning Plus Moldova.

Seminarul are drept scop îmbunătăţirea performanţelor şi calităţii activităţii cadrelor didactice în procesul de predare-învăţare precum și stabilirea noilor contacte de cooperare și crearea parteneriatelor dintre cadre didactice înscrise pe platforma europeană eTwinning utilizând noile tehnologii.

În cadrul Seminarului vor fi organizate, de asemeni, workshop-uri cu următoarele tematici:
1. Incluziunea și excluderea din perspectivă psihologică.
2. Copiii și tinerii cu dizabilități și educația ca formare profesională pentru încadrarea pe piața forței de muncă.
3. Învățarea socială și emoțională.
4. Copii, din localități rome, social excluși – provocare pentru profesor?
5. Incluziunea prin eTwinning a copiilor talentați

Criterii de eligibilitate:
• profesori care predau la treapta preșcolară și primara și gimnazială;
• vârsta elevilor instruiți: 5-16 ani;
• să posede limba engleză, nivel de comunicare;
• să fie interesați în inițierea proiectelor cu școlile partenere din Europa;
• să dețină competențe de utilizare a tehnologiei informației și comunicării (TIC);
• să nu fi participat în ultimii trei ani la un alt eveniment internațional eTwinning;
• să dețină pașaport biometric.

Notă! Din una și aceeași instituție, doar un sigur cadru didactic va fi eligibil pentru participare la evenimente internaționale.

Numărul de locuri este limitat.

Rezultatele selecției vor fi anunțate prin intermediul site-ului național eTwinning – www.etwinning.md

Costurile aferente participării la eveniment vor fi suportate de Fundația Est Europeană (PSA Moldova).

Cadrele didactice, interesate sa participe la seminar, sunt invitate să expedieze o scrisoare de intenție (în limba engleză) la adresa info@etwinning.md indicând ca subiect: Aplicare_PDW_Bratislava.

Termen limită: 18 septembrie 2017, ora 16.00